1. Xử lý nước thải

Xử lý nước thải đô thị

Đặc trưng của nước thải đô thị là hàm lượng các chất hữu cơ lớn (từ 55 đến 65% tổng lượng chất bẩn), chứa nhiều vi sinh vật, trong đó có vi sinh vật gây bệnh. Đồng thời trong nước thải còn có nhiều vi khuẩn phân hủy hữu cơ cần thiết cho các quá trình chuyển hóa chất bẩn trong nước. Thành phần nước thải sinh hoạt phụ thuộc vào tiêu chuẩn cấp nước, đặc điểm hệ thống thoát nước, điều kiện trang thiết bị vệ sinh,...
Xem thêm thông tin
1. Xử lý nước thải

Xử lý nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp có thể chứa nhiều loại tạp chất với nồng độ khác nhau, có loại chứa chất bẩn chủ yếu là chất vô cơ, có loại chứa chất bẩn chủ yếu là hữu cơ. Thành phần, tính chất nước thải sản xuất rất đa dạng và phức tạp. Một số loại nước thải chứa các chất độc hại như nước thải mạ điện chứa kim loại nặng: Crôm, niken,... nước thải lò giết mổ, chế biến thuốc phòng dịch lại nguy hiểm về mặt vệ sinh, bệnh dịch.
Xem thêm thông tin