Grindster W200

Công nghệ: Vi sóng tích hợp nghiền cắt

Thời gian xử lý trung bình mỗi mẻ: 30 phút

Công suất: 200 lít / mẻ xử lý hoặc 52 kg/giờ *

Hệ thống điều khiển: PLC

Hiệu quả khử khuẩn: Đạt yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 55:2013/BTNMT

Tùy chọn: Cân điện tử tích hợp

Tích hợp máy in báo cáo kết quả xử lý, đèn còi cảnh báo

*tỷ trọng thông thường của chất thải rắn y tế lây nhiễm tại Việt Nam là 0.13 kg/lít

Sản phẩm liên quan