Công ty TNHH Xây dựng & Công nghệ Môi trường Việt Nam (VICOEN)

Địa chỉ: Số 54, Tổ 2, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 0948.425.524

Fax: 04.3747.8391

Email: info@vicoen.com