Giá thể vi sinh di động MBBR

Giá thể vi sinh di động MBBR type 1

  • Kích thước: L15 x ø15 mm
  • Vật liệu: PP
  • Màu sắc: Đen


Giá thể vi sinh di động MBBR type 2

  • Kích thước: L20 x ø20 mm
  • Vật liệu: PP
  • Màu sắc: Đen