Ô nhiễm môi trường năm 2020

Ô nhiễm môi trường đáng báo động

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 diễn ra chiều ngày 25/12, đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường cho biết

nhìn chung trong năm qua, công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã được kiểm soát chặt chẽ và có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động. Các dự án lớn tiềm ẩn nguy cơ cao về môi trường được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động an toàn.

Qua nhiều hoạt động đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến nay đã có 407/439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QD-TTg, đạt tỷ lệ 92,7% (tăng 3 cơ sở so với năm 2018), 289/435 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QD-TTg cơ bản hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để.

Đối với các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng thuộc khu vực công ích, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước để xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích nhằm dành nguồn lực để ưu tiên xử lý ô nhiễm. Qua đó thúc đẩy tiến độ xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích.