WHY CHOOSE VICOEN

ádasdasdsadCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Công nghệ Môi trường Việt Nam() tiền thân là trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ cấp thoát nước và môi trường, với 16 năm kinh nghiệm trung tâm đã có những đóng góp tích cực, mang lại hàng trăm nghìn m3 nước sạch mỗi năm cho các đồng bào ở các tỉnh phía bắc. Nhằm đáp ứng với sự với sự phát triển của xã hội và chủ động trong giải quyết hoạt động sản xuất để thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Công nghệ Môi trường Việt Nam ra đời là một tất yếu, được thành lập và chuyển đổi mô hình sản xuất theo luật Doanh nghiệp, năm 2008 Công ty trở thành một đơn vị kinh tế độc lập, sản xuất kinh doanh với mục đích lợi nhuận và sự phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chủ chương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,Việt Nam đang trên đà phát triển kinh tế với mức tăng trưởng ấn tượng, với phương châm phát triển phải bền vững luôn tìm hiểu và trao đổi với các đối tác Quốc tế để có được những sản phẩm thiết bị công nghệ tiên tiến, đáp ứng sự tăng trưởng và phát triển xanh của đất nước. Trong lĩnh vực xử lý môi trường là đơn vị đi tiên phong về các giải pháp công nghệ mới mang tính chất cách mạng, đặc biệt là công nghệ xử lý nước. Ngoài ra Công ty còn là nhà phân phối Lò đốt rác thải Y Tế, Chất thải nguy hại của hãng INCINER 8 – Anh Quốc sản phẩm được công bố và bán rộng dãi trên 90 Quốc gia, với Công nghệ tiên tiến đảm bảo các chỉ tiêu môi trường Việt Nam, tiêu chuẩn của các nước Châu Âu về khí thải.