ABOUT US

Nước thải rỉ rác có hàm lượng chất hữu cơ cao,COD dao động từ 2.000 đến 20.000 mg/l, tổng Nito dao động trong khoảng từ 200-2000mg/l, trong đó amoniac rất cao trung bình là 200mg/l. Ngoài ra nước rỉ rác còn chứa nhiều kim loại hòa tan, kim loại năng như Ca2+ (2000-2500mg/l), zn (0,84mg/l), Ni 0,5mg/l, Cr 0,12mg/l, Cu 0,46mg/l, Pb <0,13mg/l, Hg 0,09mg/l và một số chất hữu cơ độc hại (thuốc bảo vệ thực vật, PCBs,…
Với đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, VICOEN ứng dụng phương pháp Oxi hoá nâng cao (fenton, Peroxon, Catazon…) để xử lý nước thải rỉ rác…