Bảo trì và sửa chữa

     Hiện nay xã hội ngày càng phát triển, vấn đề bảo vệ môi trường đã được nhà nước, người dân quan tâm rất nhiều. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, xử lý khí thải với quy mô lớn và nhỏ. Nhưng theo thời gian việc hư hỏng, xuống cấp, không đạt hiệu quả và không còn đáp ứng được về công suất là điều không thể tránh khỏi. Trước tình hình đó, VICOEN chúng tôi, với đội ngũ công nhân viên hùng hậu luôn nhận bảo trì và sửa chữa phục hồi lại các công trình xử lý đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời đưa ra giải pháp nâng cấp công suất cũng như công nghệ xử lý để đảm bảo các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp luôn luôn hoạt động trong trạng thái ổn định nhất và đem lại môi trường sạch cho đất nước cũng như cho chính bản thân chúng ta.