4. Xử lý khí thải

Xử lý khí thải công nghiệp

Không khí là thứ cực kỳ quan trọng với đời sống của con người, nguồn không khí bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người và tất cả các sinh vật trên trái đất. Nền công nghiệp hóa của Việt Nam đang ngày càng phát triển thì song hành với nó là một lượng cực lớn về khí thải, khói, bụi độc hại sẽ được xả ra ngoài môi trường. Vì vậy việc đầu tư một hệ thống xử lý khí thải là vô cùng cần thiết.
Xem thêm thông tin
4. Xử lý khí thải

Lọc bụi và thông gió công nghiệp

Các nhà máy, xí nghiệp,... đều đối mặt với tình trạng nóng bức, không khí độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho người làm việc. Việc lắp đặt hệ thống lọc bụi và thông gió luôn là vấn đề được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu.
Xem thêm thông tin