Bồn chứa hóa chất FRP Composite

– Bồn chứa, khuấy trộn hóa chất

– Bồn khuấy trộn phản ứng, keo tụ

– Bồn nén bùn